Gwarancje

Firma Husqvarna Forest & Garden gwarantuje prawidłowe działanie wszystkich produktów marki Husqvarna oraz zapewni bezpłatną naprawę lub wymianę dowolnej części, która ma wady fabryczne wynikające z nieprawidłowego montażu lub defektu części, w autoryzowanych punktach serwisowych firmy Husqvarna w okresie objętym gwarancją.

Okresy gwarancji

Konsumenci — 24 miesiące na maszyny i akcesoria.

Przedsiębiorstwa — 12 miesięcy na maszyny i akcesoria.

Jak uzyskać serwis gwarancyjny Husqvarna

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i zwrócić go w całości do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Husqvarna, zalecanego przez dealera.

Warunki

Do zwracanego produktu należy dołączyć wiarygodny dowód zakupu, w tym kartę gwarancyjną, fakturę lub paragon z datą zakupu, numerem modelu, numerem seryjnym oraz nazwą i adresem dealera.

Informacje dostępne online

Informacje o zakupie można również znaleźć w Internecie, jeśli produkt został zarejestrowany. Niemniej jednak do zarejestrowanych produktów należy dołączyć wiarygodny dowód zakupu.

Rejestracja

Firma Husqvarna zaleca, aby wszyscy klienci rejestrowali zakupione produkty w Internecie. Można również poprosić autoryzowanego dealera Husqvarna o zarejestrowanie produktu w punkcie zakupu.

Serwis poza gwarancją

Jeśli firma Husqvarna lub autoryzowani dealerzy Husqvarna ustalą, że usterka lub uszkodzenie nie są objęte gwarancją, autoryzowany dealer naprawi produkt, korzystając z szerokiej wiedzy i oryginalnych części, a następnie naliczy opłatę za naprawę.